#GreenSmash SuperHero vs Monster

Team Hulk VS Siren Head Red Hulk vs Siren Head Big Hulk vs Siren Head - Hulk and SuperHero Hulk vs Cabe├ža de Sirene Hulk Esmaga Siren Head Hulk vs Siren Head Army Team Hulk vs Siren Head - Hulk and Superheroes